LinksAir win Welsh Government contract for Anglesey – Cardiff air link

Tuesday, 11 November

Cymraeg isod

Improved North South Wales air service extended until 2018

Improved scheduling and more flexible ticket options will be available on the North South Wales air service with the award of a new contract to UK regional airline, LinksAir, announced by Transport Minister Edwina Hart today (Tuesday, 11 November).

LinksAir will continue to operate two daily return flights but at new times to allow for a longer working day at both destinations. The new contract will run from 10 December this year until 9 December 2018.

Mrs Hart said: “I am committed to improving business connectivity throughout Wales to promote economic growth. This service does that and creates more tourism opportunities by greatly reducing journey times between north-west Wales and Cardiff. I am also pleased that we have managed to reduce the cost to the taxpayer on this contract.

Our research shows that the majority of passengers are using the service for business and they use it because it saves time. We have responded to their feedback by providing a later return flight in this new contract to allow more time for business. The service has also proved popular for leisure and tourism and I hope the new flexible ticket options will encourage more of these passengers.”

LinksAir will also connect the service with new commercial routes in spring 2015 and will deliver a new marketing campaign to increase passengers on this vital economic Wales air link.

Initially there will be 0740 & 1625 departures from Cardiff on Monday to Thursday, and 0740 & 1525 on Fridays. The return service will leave Anglesey at 0855 and 1740 on weekdays (1640 on Fridays).

The introduction of an earlier 0725 Cardiff departure in spring 2015, combined with the later afternoon departure will off an extra 35-minutes a day at each destination.

Linksair Commercial Manager, Roger Hage, added “We at Linksair are delighted to have been appointed by the Welsh Government to both operate and sell this vital economic Wales air link. With a combination of low fares, flexibility in booking, quality service and new routes in the new year we aim to improve the Cardiff to Anglesey service with its Island Energy and leisure importance. We are delighted to be adding to local employment of crews, engineering, route coordinator, reservations and customer service staff in the coming weeks, all supporting the value of this service to the Wales economy.”

The North South Wales air service was established in 2007. Linksair have been the aircraft operator on behalf of Citywing for the past two years, so the same 19-seater BAe Jetstream 31 plane will be used on the route.

The new ticketing system will see fares available from £19.00 one-way, with baggage charges of just £5.00 and the option to change flights.

Flights can be booked from today at www.linksair.com, by phone on 0844 8002411 or via your local travel agent later this week.

Notes to editor

For Further information please contact Matthew Pritchard on 029 2089 8554

The initial operating schedule between Cardiff-Wales Airport and Anglesey Airport (RAF Valley) from 10th December 2014 to spring 2015 (date t.b.c.) is:

Cardiff International –

RAF Valley (Angelsey)

Flight Number Depart Time Arrival Time M T W T F S S
LNQ 230 / W2 2330 0740 0835

LNQ 234 / W2 2334 1525 1620

LNQ 236 / W2 2336 1625 1720

RAF Valley (Angelsey)

-Cardiff International

Flight Number Depart Time Arrival Time M T W T F S S
LNQ 231 / W2 2331 0855 0950

LNQ 235 / W2 2335 1640 1735

LNQ 237 / W2 2337 1740 1835

Schedule subject to changes – Bank holiday variations may apply.

Does not operate between 22nd December 2014 to 2nd January 2015 inclusive

About LinksAir

  • LinksAir is a Humberside Airport, North Lincolnshire, based UK regional airline, moving to Robin Hood Doncaster Sheffield Airport by the New Year.

  • LinksAir was established in 2007 and remains a privately owned airline as a UK CAA AOC holder GB1091

  • LinksAir has established aircraft and crew bases currently at Cardiff Airport, ,Robin-Hood Doncaster-Sheffield Airport and Humberside Airport

  • LinksAir operate a fleet of UK BAe (British Aerospace) manufactured Jetstream 31 turbo-prop aircraft.

  • LinksAir has a well established reputation as a charter and ACMI (Aircraft, Crew, maintenance & Insurance) operator both on behalf of international charter brokers, corporate clients, government bodies & sport teams in addition to operating on behalf of other airlines and ticketing agents/sellers.

  • The airline already operates schedule services from Robin Hood Airport to Belfast City and the Isle of Man Airports alongside Cardiff-Anglesey in partnership with Citywing.

  • Further details can be obtained at http://www.linksair.co.uk / www.linksair.com

Y gwasanaeth awyr rhwng Gogledd

a De Cymru yn cael ei ymestyn tan 2018

Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi heddiw y bydd y gwasanaeth awyr rhwng Gogledd a De Cymru yn parhau wrth i LinksAir, y cwmni hedfan rhanbarthol o’r Deyrnas Unedig ennill contract newydd. Bydd y gwasanaeth yn cynnig gwell amserlen ac amseroedd teithio mwy hyblyg.

Bydd LinksAir yn dal i gynnig gwasanaeth hedfan dwyffordd ddwywaith y dydd ond bydd yr amseroedd teithio’n wahanol er mwyn i deithwyr allu treulio mwy o amser yn gweithio yn y ddau leoliad. Bydd y contract newydd yn dechrau ar 10 Rhagfyr eleni ac yn para tan 9 Rhagfyr 2018.

Dywedodd Mrs Hart: “Rwyf wedi ymrwymo i wella cysylltiadau busnes ledled Cymru er mwyn hybu twf economaidd. Mae’r gwasanaeth hwn yn gwneud hynny ac yn creu cyfleoedd twristiaeth drwy leihau’r amser teithio yn arw rhwng Gogledd-orllewin Cymru a Chaerdydd. Rwyf hefyd yn falch ein bod wedi llwyddo i leihau cost y contract hwn i’r trethdalwr.

Dengys ein hymchwil mai pobl fusnes sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn gan fwyaf gan ei fod yn arbed amser iddyn nhw. Rydym wedi ymateb i’w hadborth drwy gynnig, fel rhan o’r contract newydd, wasanaeth sy’n dychwelyd yn hwyrach fel bod bobl yn gallu treulio mwy o amser yn y lleoliadau. Mae’r gwasanaeth hefyd yn boblogaidd gyda’r sector hamdden a thwristiaeth ac rwy’n gobeithio bydd y tocynnau hyblyg newydd yn annog mwy o bobl i ddefnyddio’r gwasanaeth.”

Hefyd, yng ngwanwyn 2015, bydd LinksAir yn cysylltu’r gwasanaeth â llwybrau masnachol newydd ac yn lansio ymgyrch farchnata newydd er mwyn cynyddu nifer y bobl sy’n defnyddio’r cyswllt awyr hwn sy’n hanfodol i’n heconomi.

Yn y lle cyntaf, bydd gwasanaeth yn gadael Gaerdydd am 07.40 a 16.25 ddydd Llun i ddydd Iau ac am 07:40 a 15.25 ar ddydd Gwener. Bydd y gwasanaeth yn gadael Ynys Môn am 08.55 a 17.40 yn ystod yr wythnos (16.40 ar ddydd Gwener).

Yng Ngwanwyn 2015, bydd y cwmni’n cynnig gwasanaeth fydd yn gadael Gaerdydd am 07.25 ac yn gadael yn hwyrach yn y prynhawn fel bod gan bobl 35 munud yn fwy o amser i’w dreulio ym mhob lleoliad.

Ychwanegodd Roger Hage, Rheolwr Masnachol LinksAir: “Rydym ni yn LinksAir yn hapus iawn bod Llywodraeth Cymru wedi’n penodi ni i redeg ac i werthu’r tocynnau ar gyfer y cyswllt awyr hwn sy’n hanfodol i economi Cymru. Gyda chyfuniad o docynnau teithio rhad, system archebu rhwydd, gwasanaeth o ansawdd a llwybrau newydd yn y flwyddyn newydd, ein nod yw gwella’r gwasanaeth awyr hwn rhwng Caerdydd ac Ynys Môn (RAF y Fali) lle mae ‘Ynni Ynys Môn’ a’r sector hamdden yn bwysig iawn. Rydym yn falch iawn o allu cyhoeddi y byddwn, yn yr wythnos nesaf, yn chwilio am staff newydd hefyd; bydd angen criwiau caban, peirianwyr a chydgysylltwyr llwybrau arnom ni yn ogystal â staff archebu tocynnau a gwasanaeth cwsmeriaid. Byddan nhw i gyd yn cefnogi’r gwasanaeth gwerthfawr hwn i economi Cymru.”

Sefydlwyd y Gwasanaeth rhwng y Gogledd a’r De yn 2007. LinksAir sydd wedi bod yn rhedeg y gwasanaeth ar ran Citywing ers y ddwy flynedd ddiwethaf felly bydd yr un awyren, gyda 19 o seddi, yn cael eu defnyddio ar gyfer y gwasanaeth.

Mae’r system docynnau newydd yn cynnig tocynnau am £19.00 unffordd, £5.00 am fagiau a bydd opsiwn i chi newid eich cynlluniau hedfan hefyd.

Gallwch archebu’ch eich tocynnau o heddiw ymlaen: un ai ewch i www.linksair.com, ffoniwch 0844 8002411 neu cysylltwch â’ch trefnydd teithio lleol yn hwyrach yn yr wythnos.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s